top of page
Ošetření bolestivých případů:

Naše pracoviště je určeno pro chirurgickou stomatologickou péči. Pacienty ošetřujeme na základě žádanky ošetřujícího stomatologa a máme zaveden objednávkový systém.

Při ošetřování bolestivých případů dodržujeme tyto pravidla:

  • Kolemčelistní záněty, zlomeniny čelistí a úrazy jsou ošetřovány přednostně, bez objednání i bez žádanky.

  • Bolestivé případy s žádankou od ošetřujícího lékaře ošetříme, zařazením mezi objednané pacienty.

  • Bolesti zubů patřící na stomatologickou pohotovost ošetříme pouze ve výjimečných případech, pokud bude mezi čekajícími pacienty prostor a vždy po domluvě s lékařem.

I když bychom velmi rádi, všem bolestivým pacientům nemůžeme vyjít vstříc, neboť by tím bylo překročeno naše únosné pracovní zatížení tak, že bychom poté nebyli schopni zajistit kvalitní zdravotní ošetření pacientům, které máme ve své péči. (Stavovský řád České stomatologické komory)

V našich ordinačních hodinách je dodržován objednávkový systém.

Prosím, objednejte se na tel.: 553 766 380, 724 381 066

Ordinační hodiny:

  • Pondělí:    7:30-12:30  13:00-15:00

  • Úterý:       7:30-12:30  13:00-16:30

  • Středa:     7,30:12:30  13:00-15:00

  • Čtvrtek:    7:30-12:30  13:00-15:00

  • Pátek:      7:30-13:00

Čas od 7:30-8:30 vyhrazen pro naše pacienty po chirurgickém výkonu ke kontrole rány, i bez objednání.

Výborně! Zpráva byla přijata.

bottom of page