top of page
Jak zlepšit hojení rány a snížit pooperační bolestivost?

Použití PRF:

PRF je zkratka anglického názvu Platelet - Rich Fibrin. Jedná se o derivát vlastní krve, fibrinovou sraženinu, která je prostoupena krevními destičkami, leukocyty a biologicky aktivními proteiny (růstovými faktory). Díky tomuto složení dokáže urychlit hojení měkkých i tvrdých tkání.

K získání fibrinu je potřeba odběr žilní krve, která se ihned centrifiguje. Po cca 10 minutách jsme schopni ze zkumavky vyjmout fibrinovou sraženinu prostoupenou krevními destičkami a růstovými faktory. Za sterilních podmínek můžeme získaný materiál dále upravovat dle způsobu jeho využití. Například lisovat a vyrobit tenké membrány kryjící ránu plošně nebo vytvořit válečky, které vyplní defekt po extrahovaném zubu. 

Dle dostupné literatury a vyhodnocení statistických dat, použití PRF snižuje riziko vzniku pooperačních komplikací a to zejména suchého lůžka (alveolitis sicca), dále snižuje bolest v ráně od 3 dne a urychluje hojení extrakční rány do 14 dnů.

PRF je možno využít při ošetření zubního lůžka po extrakci zubů, v dentální implantologii u augmentace tvrdých tkání a operaci sinus-lift, při rekonstrukci kosti a postiženého parodontu v okolí zubu, endodontickém ošetření zubu, v maxilofaciální chirurgii k ošetření kostních lomných linií, k aplikaci do čelistního kloubu při jeho poruchách.

 

Více ke stažení zde

Kolagenová kuželka pro ošetření zubního lůžka po extrakci:

Po extrakci zubu se kostní lůžko nemusí hojit vždy optimálně.

 

Použití kolagenových produktů, variantně s antibiotickou ochranou určenou pro rizikové pacienty (např. diabetiky, kuřáky, pacienty se sníženou imunitou), či pacienty s chronickou periapikální infekcí, snižuje možnost výskytu případných komplikací.

 

Výhodou použití kolagenových kuželek je stabilizace krevního koagula a tudíž bezpečné a rychlé zastavení krvácení, zabránění atrofie alveolárního hřebene, spolehlivá kostní regenerace a podpora hojení rány. Všechny tyto aspekty vedou ke zlepšení estetických a funkčních výsledků po zhojení rány. 

V našich ordinačních hodinách je dodržován objednávkový systém.

Prosím, objednejte se na tel.: 553 766 380, 724 381 066

Ordinační hodiny:

  • Pondělí:    7:30-12:30  13:00-15:00

  • Úterý:       7:30-12:30  13:00-16:30

  • Středa:     7,30:12:30  13:00-15:00

  • Čtvrtek:    7:30-12:30  13:00-15:00

  • Pátek:      7:30-13:00

Čas od 7:30-8:30 vyhrazen pro naše pacienty po chirurgickém výkonu ke kontrole rány, i bez objednání.

Výborně! Zpráva byla přijata.

bottom of page